مشهد، بلوار سجاد، بهارستان یکم
ساختمان پزشکان بهارستان طبقه 5 واحد 14
تلفن تماس
05137607488
شنبه تا چهارشنبه: (صبح: 8.00 - 14.00)-(عصر: 17.00 - 20.30)
پنج شنبه : 8.00 - 15.00